Auteursrecht

Lees hier meer over auteursrecht

Auteursrecht is het uitsluitend recht dat aan de maker van een creatief werk wordt gegeven om dat werk openbaar te maken en te verveelvoudigen, meestal voor een beperkte tijd. Het kan gaan om een werk van letterkunde, wetenschap of kunst.

Het auteursrecht dient ervoor om te zorgen dat uitsluitend u als maker het recht heeft uw werk openbaar te maken en te verveelvoudigen. Onder ‘werk’ verstaat het auteursrecht een letterkundig-, wetenschappelijk- of kunstwerk. Het moet op zijn minst een lichte mate van ‘originaliteit’ hebben om voor bescherming in aanmerking te komen. Foto's, logo's, teksten op websites en computercodes hebben allemaal een auteursrechtelijke bescherming.

Auteursrecht is bedoeld om de uitwerking van een idee te beschermen, in plaats van het idee zelf. Iedereen heeft bijvoorbeeld het recht om een boek te schrijven over een school voor heksen en tovenaars, maar het letterlijk overnemen van belangrijke delen van de Harry Potter-boeken zou in strijd zijn met het auteursrecht.

Binnen de Europese Unie ontstaat het auteursrecht automatisch op in aanmerking komende werken, dus registratie is niet vereist. Andere jurisdicties hebben andere regels. Het is bijvoorbeeld wel nodig om auteursrecht te registreren in de VS en China.

Auteursrecht kan een handig hulpmiddel zijn in een geschil waarbij een andere partij bijvoorbeeld uw afbeeldingen of delen van uw tekst zonder toestemming gebruikt, zoals bijvoorbeeld:

  • Computersoftwaregeschillen waar passages van codes zijn gekopieerd
  • Online copycat-producten verkopen waarbij de echte foto's van de merkeigenaar worden gebruikt om klanten aan te trekken.

De wet op het auteursrecht is echter complex. Wanneer u werkt met externe ontwerpers die logo's of productontwerpen te maken, is het van belang om zaken rondom het auteursrecht goed te regelen en ervoor te zorgen dat u het auteursrecht op die creaties verwerft.

De gemachtigden van Abel + Imray kunnen u ondersteunen bij auteursrechtkwesties. En als een zaak bijzonder complex blijkt te zijn, werken wij samen met gespecialiseerde advocaten die u kunnen adviseren.