Voorwaarden

Intellectueel Eigendomsrechten en Voorwaarden van gebruik van deze Website

De inhoud van de website (“Content”) die toegankelijk is via de URL www.abelimray.com bevat verschillende materialen waarvan de intellectuele eigendomsrechten toebehoren aan de Partners van Abel + Imray.

Toestemmingen verleend

Alle persoonlijk niet-commercieel gebruik is uiteraard toegestaan. Het is ook toegestaan om een deel van de Content voor persoonlijk gebruik te reproduceren, inclusief persoonlijk gebruik in een commerciële omgeving, op voorwaarde dat (a) het gebruik eerlijk en redelijk is, (b) er geen verspreiding, publicatie of andere verspreiding onder het publiek plaatsvindt in op welke manier dan ook, (c) het gebruik de reputatie van Abel + Imray niet schaadt, (d) het gebruik geen deel uitmaakt van de juridische dienstverlening door een juridische dienstverlener, (e) er geen enkel deel van de Content als tegenprestatie wordt gebruikt voor geld of geldwaarde, (f) het gebruik geen deel uitmaakt van, of geen betrekking heeft op, enige illegale of potentieel illegale activiteit, en (g) het gebruik www.abelimray.com als de bron erkent van enig gereproduceerd materiaal.

Rechten voorbehouden

Voor reproductie van enig deel van de Content, anders dan hierboven beschreven, is schriftelijke toestemming van een Partner van Abel + Imray vereist. In het bijzonder mogen het Abel + Imray-logo en de foto's van eventuele partners, advocaten of ander personeel van Abel + Imray niet worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van een Partner van Abel + Imray.

Link naar onze website

Nieuwe links naar onze website zijn welkom, maar neem a.u.b. contact met ons op voordat u naar ons linkt, zodat u zeker weet dat u over de relevante rechten van Abel + Imray beschikt voor het type en formaat van de link die u voorstelt.

Merken

De woorden "Abel + Imray" en het bijbehorende roze-rode gestileerde logo vallen onder de merkrechten van de Partners van Abel + Imray en omvatten de volgende rechten: 

UK TM No. 2130020 , EUTM Nos. 015360381 & 000066837.

Ontwerprechten

De logo's met de reeksen woorden "Your ideas Protected”, “Your brands Secured" en “Your business Understood” elke set tussen vierkante haken geplaatst, en het "[+]"-teken, vallen onder de niet-geregistreerde modelrechten van de Europese Unie.

Vertrouwen op Content

Er wordt gestreefd naar het up-to-date houden van de Content, maar er wordt geen garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de Content. Deze website is geen vervanging voor goed weloverwogen juridisch advies en als zodanig mag op geen enkel onderdeel van de Content worden vertrouwd zonder ons eerst te raadplegen. Abel + Imray is niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van het vertrouwen op of het gebruik van enig onderdeel van de Content.

Email

Let op de volgende opmerkingen over elektronische communicatie. We kunnen per e-mail met u communiceren, tenzij u ons opdraagt dit niet te doen.

U aanvaardt dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de risico's die voortvloeien uit het gebruik van e-mail, inclusief mogelijke corruptie in de gecommuniceerde informatie, onderschepping door andere partijen of niet-levering.

We filteren inkomende e-mail in een poging het probleem van ongewenste junk e-mail ("spam") te beheersen. De identificatie van spam wordt uitgevoerd door een derde partij, en hoewel we de derde partij hebben gekozen als een gerenommeerde leverancier van spamfilterservices, aanvaarden we geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit de derde partij die ten onrechte een door u verzonden e-mail als spam labelt. 

U mag er niet vanuit gaan dat we een e-mail hebben ontvangen die u hebt verzonden, tenzij we de ontvangst hebben bevestigd. We zullen redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om onze IT-systemen te beveiligen; we kunnen de veiligheid echter niet garanderen. We zullen regelmatig viruscontroles uitvoeren, maar we raden u aan om uw eigen viruscontroles uit te voeren op elektronische communicatie van ons.

Voor zover we aan onze bovenstaande verplichting hebben voldaan, aanvaarden we geen verantwoordelijkheid voor virussen of andere malware die uw systeem of gegevens kunnen aantasten. Stuur alstublieft geen vertrouwelijk of gevoelig materiaal per e-mail - dit kan uw rechten aantasten.