Geregistreerd model

We hebben een schat aan ervaring wat betreft het beschermen van uw model en het indienen van modelaanvragen in de Benelux, EU en daarbuiten.

U kunt een modelregistratie verkrijgen voor het nieuwe uiterlijk van het gehele product of een deel van het product, grafische symbolen, productopmaak, verpakkingen en lettertypen. Gaat het om de werking van een product, dan is een octrooi beter geschikt.

We werken graag samen met u vanaf de ontwikkeling van het concept tot de uiteindelijke creatie en adviseren u hoe de nieuwe modellen het beste kunnen worden beschermd en daarmee plagiaat kan worden voorkomen.

Dit omvat ook bescherming buiten de EU, waar inzicht in de lokale vereisten van essentieel belang is. Indien nodig kunnen we ook tekenaars inschakelen om de afbeeldingen te vervaardigen.