FAQ octrooien

Lees verder en krijg meer inzicht in het proces van octrooibescherming.

Een octrooi is een geregistreerd intellectueel eigendomsrecht dat door de overheid wordt verleend op een uitvinding. Het stelt de octrooihouder in staat om op te treden tegen het gebruik van de uitvinding in het gebied waar het octrooi beschermd is. 

Andere vormen van geregistreerde intellectuele eigendomsrechten zijn onder meer merken en geregistreerde modellen. Met andere woorden: octrooien beschermen de werking, modellen beschermen het uiterlijk en merken beschermen o.a. de namen van producten en diensten en logo’s. Uw gemachtigde kan u adviseren welke vorm van bescherming voor u het meest geschikt is.

Hoe verkrijg ik een octrooi?

Om een octrooi te verkrijgen, is het noodzakelijk een octrooiaanvraag in te dienen. Deze octrooiaanvraag wordt vervolgens door de autoriteiten in behandeling genomen en indien aan de eisen voor octrooieerbaarheid wordt voldaan, wordt een octrooi verleend.

Wat maakt een uitvinding octrooieerbaar?

Het indienen van een octrooiaanvraag betekent niet dat u automatisch een octrooi verkrijgt. Om octrooieerbaar te zijn, moet een uitvinding nieuw zijn en beschikken over inventiviteit. Dit betekent dat uw uitvinding een vindingrijke oplossing is. Tenslotte moet het octrooi industrieel toepasbaar zijn.

Wanneer moet ik mijn octrooiaanvraag indienen?

Ten eerste is het van groot belang dat u uw octrooiaanvraag indient voordat de uitvinding openbaar wordt gemaakt. Voorbeelden van openbaarmakingen zijn onder meer:

  • Niet-vertrouwelijke discussies over uw uitvinding;
  • Aanbieden om uw product aan potentiële klanten te verkopen, of advertenties voor uw product;
  • Publicaties in wetenschappelijke tijdschriften en presentaties op seminars en conferenties.

Ten tweede moet er een evenwicht worden gevonden tussen het te vroeg of te laat indienen van een octrooi. Een aanvraag kan te vroeg worden ingediend als uw uitvinding zich in een voorbereidend, speculatief stadium bevindt. Een aanvraag kan te laat worden ingediend als iemand anders tijdens het ontwikkelen van uw uitvinding zelfstandig een octrooiaanvraag voor hetzelfde idee indient. De timing van het indienen van een octrooiaanvraag hangt dus af van de omstandigheden van elk afzonderlijk geval.

Wat is prior-art?

Prior-art is alle informatie die publiekelijk beschikbaar is vóór de indieningsdatum van uw octrooiaanvraag. Dit kan zijn:

  • Verbale onthullingen;
  • Octrooienregistraties en octrooiaanvragen;
  • Studieboeken en academische stukken;
  • Artikelen in tijdschriften en video's.

Hoeveel kost het?

Het is erg moeilijk te voorspellen hoeveel een octrooiaanvraag zal kosten. Dit is afhankelijk van de landen waar u belangstelling voor heeft en de complexheid van het octrooi. 

Uw gemachtigde zal u voorzien van kostenindicaties wanneer u een octrooi aanvraagt, en zal u op de hoogte houden van mogelijke toekomstige kosten indien en wanneer van toepassing.


Op al onze werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Waarom zou ik een octrooigemachtigde inschakelen?

Het is niet verplicht een octrooigemachtigde in te schakelen. Octrooirecht is echter complex en het schrijven van octrooiaanvragen is een specialistisch vak.

Indien een uitvinding van groot belang is voor het succes van uw bedrijf, raden we u ten zeerste aan om een octrooigemachtigde in te schakelen.

Kunt u mij een vaste prijs geven?

Het is erg moeilijk te voorspellen hoeveel een octrooiaanvraag zal kosten. Dit is afhankelijk van de landen waar u belangstelling voor heeft en de complexheid van het octrooi. 

Uw gemachtigde zal u voorzien van kostenindicaties wanneer u een octrooi aanvraagt, en zal u op de hoogte houden van mogelijke toekomstige kosten indien en wanneer van toepassing.

Download FAQ PDF

Maak kennis met één van de gemachtigden