Domeinnamen

Ontdek hoe wij u kunnen beschermen tegen cybersquatters.

Wij staan u graag bij wanneer het gaat om internet gerelateerde inbreuken.

Online merkbescherming

Met de groei van internetgebruik in de afgelopen 20 jaar, wordt het beschermen van het online gebruik van uw merk steeds moeilijker. Omdat het ‘world wide web’ zich zeer ver uitstrekt en gemakkelijk toegankelijk is, is het nog belangrijker om ervoor te zorgen dat u het online gebruik van uw merk beschermt. Online merkinbreuk kan de verkoop van namaakgoederen, een copycat website of cybersquatting omvatten.

Cybersquatting (domeinkaping)

Cybersquatting (of domeinkaping) is het te kwader trouw registreren, verkopen of gebruiken van domeinnamen met de bedoeling te profiteren van het merk van iemand anders. De cybersquatter (domeinkaper) kan varianten van uw domeinnaam/merk registreren (bijvoorbeeld veel voorkomende spelfouten) om extra bezoekers te trekken, inkomsten te krijgen uit pay-per-click-advertenties die klanten wegleiden van uw legitieme website, of om te proberen de domeinnaam met winst te verkopen.

Merken en domeinnamen

U kunt overwegen om een aantal verschillende varianten van uw domeinnaam te registreren om cybersquatters te voorkomen. Dit kunnen puur defensieve registraties zijn en het aantal dat u registreert, is afhankelijk van uw budget en hun beschikbaarheid.

Het is belangrijk op te merken dat het registreren van een domeinnaam u op zich geen rechten op die naam geeft en dat u zonder merkregistratie wellicht niet kunt voorkomen dat anderen een vergelijkbare domeinnaam gebruiken. Indien gewenst, kunnen wij u in contact brengen met organisaties voor het registreren van domeinnamen.

Domeinnamen en inbreuk op merken

Als u merkt dat een derde een domeinnaam heeft geregistreerd of gebruikt die identiek is aan of vergelijkbaar is met uw merk, zijn er een aantal mogelijkheden om domeinnaamgeschillen op te lossen. Als de domeinnaam wordt gebruikt in relatie tot een website die identieke of vergelijkbare producten of diensten aanbiedt, kan er sprake zijn van merkinbreuk. In sommige gevallen kan een procedure voor geschillenbeslechting een goede keus zijn.

We behandelen regelmatig domeinnaamgeschillen en adviseren u graag over de meest geschikte procedure.