Merkbewaking

Middels merkbewaking, signaleren wij nieuwe aanvragen van overeenstemmende merken.

Zodra uw merken zijn geregistreerd, wilt u ervoor zorgen dat concurrenten niet met gelijkende merken op de markt komen. Wij bieden u een abonnement op merkbewaking, waarbij merken worden gesignaleerd die overeenstemmen met uw merk, zodat u tijdig actie hiertegen kunt ondernemen.

Bewaken van merken

Wij zullen de gesignaleerde merken beoordelen op basis van onze kennis en ervaring en aan u rapporteren als wij van mening zijn dat een merk mogelijk inbreuk maakt op uw merkrechten. Wanneer u vervolgens bezwaar zou willen maken, adviseren wij u graag over de mogelijkheden.

Voor nieuwe merkaanvragen bieden wij als service tot het einde van het lopende kalenderjaar gratis merkbewaking aan. Hierna wordt dit omgezet in een jaarabonnement, dat per jaar kan worden verlengd.