Leg een archief aan met gebruiksbewijzen – vervolg

Posted on July 02, 2024

Enige tijd geleden schreven wij over het belang van merkhouders om een archief aan te leggen met gebruiksbewijzen. Gebeurt dit niet, dan kan dit ertoe leiden dat merkrechten verloren gaan. (Bewijs van gebruik)

In dit artikel gaven wij als voorbeeld het merk Big Mac waartegen een nietigheidsactie was gestart. Het merk was nietig verklaard vanwege gebrek aan bewijs van gebruik. McDonald’s ging in beroep en diende gebruik in waarna de merkrechten werden hersteld.

Voor de Ierse fasfoodketen Supermac’s was dit een reden om het er niet bij te laten zitten en de beslissing bij het Europese Hof van Justitie (hvJ EU) aan te vechten. Was er inderdaad sprake van gebruik voor alle producten en diensten waarvoor het merk is geregistreerd? 

Op 5 juni jl. kwam er een uitspraak (link CURIA - Documents (europa.eu) waarbij het HvJ EU oordeelt dat de merkrechten van Big Mac verder zijn beperkt en vervallen zijn verklaard, voor zover het gaat om ‘kipproducten’ en ‘restaurantdiensten’. Het merk blijft wel behouden voor ‘vleesproducten’.

Dit betekent natuurlijk niet dat iedereen nu kipsandwiches onder de merknaam Big Mac mag gaan verkopen. Op basis van een merkrecht kun je namelijk ook optreden tegen overeenstemmende producten en/of diensten.

Dit alles benadrukt nogmaals het belang om als merkhouder goed te documenteren waar en hoe het merk wordt gebruikt. Hoe meer bewijs je verzamelt hoe sterker je staat in een eventuele procedure.