Wist u dat…

Posted on May 08, 2024

Merken geweigerd kunnen worden? Niet iedereen die een merk wil registreren is zich er wellicht van bewust, maar elke nieuwe merkaanvraag wordt o.a. in de Benelux en EU onderworpen aan een toetsing door de officiële instantie. Wanneer het merk deze toetsing niet doorstaat, wordt het geweigerd. 

De meest gehanteerde weigeringsgrond is dat ‘het merk elk onderscheidend vermogen mist’. Het bureau vindt het merk (teken) dan ‘te beschrijvend’. Echter, gebrek aan onderscheidend vermogen is niet de enige reden voor het weigeren van een merk. Enkele andere redenen voor het weigering van een merk zijn:

  • Het teken kan geen merk vormen
  • Het teken heeft geen onderscheidend vermogen
  • Het teken is beschrijvend
  • Het teken is een gebruikeliljke aanduiding
  • Het teken is in strijd met de goede zeden of de openbare orde
  • Het teken is misleidend

Het is dus verstandig om voorafgaand aan het deponeren van een merk na te gaan of het merk de toetsing zal doorstaan. Als merkengemachtigde kunnen wij hier een goede inschatting van maken en u mag altijd een merk aan ons voorleggen. Als uw merk wordt geweigerd, dan heeft u de mogelijkheid om hiertegen bezwaar te maken. Wij zullen u graag verder hierover adviseren.

Hieronder enkele voorbeelden van merken die recent geweigerd zijn: