• Home
  • Nieuwsbrieven
  • Merkbescherming voor starters. Vijf belangrijke punten om rekening mee te houden

Merkbescherming voor starters. Vijf belangrijke punten om rekening mee te houden

Posted on May 30, 2023

Spreken we met startende ondernemingen, dan krijgen we regelmatig de vraag voorgelegd waarom je een merk zou moeten beschermen. Eenvoudig gezegd is het om ervoor te zorgen dat u uw ‘business’ beschermt. Het voorkomt dat anderen uw merk gebruiken. Het is ook essentieel om na te gaan of de weg voor u vrij is om uw merk te gebruiken. U mag namelijk geen inbreuk maken op de rechten van iemand anders. Het is belangrijk dit goed te regelen, omdat u daarmee hoge kosten en eventuele problemen in de toekomst voorkomt.

1. Kies een goed merk

Als u een merknaam kiest, zijn er enkele marketingoverwegingen om rekening mee te houden. Is de merknaam aantrekkelijk voor uw doelgroep? Vertelt de merknaam voldoende over uw product en/of dienst? Heeft de merknaam mogelijk een negatieve bijbetekenis? Vanuit het merkoogpunt zijn er echter ook punten om rekening mee te houden. Het belangrijkste is dat een merk onderscheidend moet zijn. We raden u aan om woorden, die beschrijvend zijn voor uw product en/of dienst, te vermijden. Alleen zo zorgt u ervoor dat uw merk wordt geaccepteerd voor registratie en u de sterkste bescherming verkrijgt. Hoe ongebruikelijker uw merk is, hoe gemakkelijker uw klanten het in verband brengen met louter en alleen uw product en/of dienst. Bovendien bent u daarmee onderscheidend van andere (concurrerende) ondernemingen. Sterke merken zijn vaak verzonnen woorden of willekeurige merken die geen verband houden met het product en/of de dienst, denk bijvoorbeeld aan het merk COOLBLUE of APPLE.

Daarnaast is het belangrijk dat het merk dat u kiest beschikbaar is en geen inbreuk maakt op de rechten van derden.

2. Onderzoek

Voordat u uw merk aanvraagt, voordat u begint met het gebruik van een nieuw merk of voordat u het gebruik van een merk uitbreidt naar een nieuw gebied: verricht onderzoek! Zo controleert u vooraf of de namen, zinnen of afbeeldingen die u wilt beschermen of gebruiken, reeds in gebruik zijn. U kunt zelf al enig onderzoek verrichten door online registers te raadplegen. Wij kunnen u verder helpen door uitgebreid onderzoek te doen bij gespecialiseerde onderzoeksbureaus.

Het is goed om te beseffen dat naast identieke, ook overeenstemmende merken een belemmering kunnen zijn voor het gebruik en de registratie van uw merk.

3. Waarom registratie?

Op basis van een merkregistratie kunt u optreden tegen het gebruik en/of de registratie van identieke of verwarringwekkend overeenstemmende merken. Daarnaast is een merkregistratie een investering voor uw onderneming. Zoals alle intellectuele eigendomsrechten, kunnen ook merken van grote waarde zijn voor een onderneming en helpen ze uw bedrijf en reputatie te beschermen tegen mogelijke verwarring op de markt. Een geregistreerd merk kan ook worden verkocht of in licentie worden gegeven, bijvoorbeeld als onderdeel van een franchiseovereenkomst.

4. Hoe registreer ik?

Elk land of gebied heeft een eigen afzonderlijk merkensysteem. Hoe breed u uw merk wilt beschermen, bepaalt waar u een aanvraag indient. Wanneer u bescherming wenst voor Nederland, kunt u een aanvraag verrichten voor de Benelux. De aanvraagprocedure duurt ongeveer vier maanden, mits de procedure zonder problemen verloopt.

Er is ook een EU-merkregistratie mogelijk, waarmee u in de gehele EU bescherming voor uw merk verkrijgt en een internationale merkregistratie, waarmee u met één aanvraag verschillende landen bestrijkt (zoals de VS, Canada, China, Australië en Nieuw-Zeeland). De kosten van de internationale aanvraag hangen af van de landen waar u bescherming wilt, aangezien de officiële tarieven (taksen) per land verschillen. Tenslotte is het mogelijk om nationaal voor één specifiek land een aanvraag in te dienen. In alle jurisdicties zijn officiële tarieven verschuldigd, die per land verschillen en afhankelijk zijn van het aantal ‘klassen’ waarop de aanvraag betrekking heeft.

5. ‘Waren en diensten’, ‘klassen’?

U kunt merken registreren voor bepaalde producten en/of diensten. Die zijn onderverdeeld in 45 klassen volgens het internationale Nice-classificatiesysteem (klassen 1-34 voor producten en klassen 35-45 voor diensten). Kies producten en diensten waarvoor u het merk gebruikt, maar ook waarvoor u het merk in de toekomst mogelijk wilt gaan gebruiken, zodat uw bescherming tot op zekere hoogte toekomstbestendig is. Het is namelijk niet mogelijk om op een later moment nog waren en diensten toe te voegen.

We helpen u graag om uw merk zo goed mogelijk te beschermen en we houden rekening met ieder aspect dat daarbij komt kijken. Voor meer informatie over de bescherming van uw merk en aanverwante zaken kunt u contact met ons opnemen.