Ellen Streekstra

Ellen Streekstra

Senior Associate

Ellen.Streekstra@abelimray.com
+31 (0) 15 8080 194

Beroepskwalificaties:
BMM Erkend Merkengemachtigde (Benelux en EU)

Ellen is in oktober 2021 bij Abe

l + Imray begonnen op het kantoor in Delft en is mede verantwoordelijk voor het opzetten van deze nieuwe vestiging. Zij is al meer dan 20 jaar actief als IE professional.

Zij heeft in 1999 de BBMM beroepsopleiding afgerond en is een erkend Benelux en Europees merken- en modellengemachtigde.

Door het werken bij verschillende merkenbureaus en een aantal jaar als in-house gemachtigde, heeft zij veel ervaring opgedaan in het adviseren van nationale en internationale cliënten.

Ellen denkt graag mee met de klant, is heel toegankelijk en heeft een zeer praktische aanpak. Ze is altijd op zoek naar de meest efficiënte oplossing voor de klant. In geval van conflicten, zal zij altijd proberen om tot een minnelijke oplossing te komen en trachten kostbare procedures te vermijden.

Ellen adviseert over alle aspecten van het Intellectueel Eigendomsrecht, waaronder

  • Advisering over de registratie van merken wereldwijd
  • Beheer van merkportfolio’s
  • Advisering met betrekking tot inbreukzaken
  • Voeren van opposities en nietigheidsprocedures voor de Benelux en de Europese Unie

Professional qualifications:
BMM Certified Trade Mark Attorney (Benelux and EU)

Ellen joined the Delft Office of Abel + Imray in October 2021 and shares the responsibility for setting up this new office. She has been active as an Intellectual Property professional for over 20 years.

In 1999 she completed the Benelux Trade Marks Association certification program and became a certified Benelux and European trade mark and design attorney.

She has worked at various trade mark offices and as a result she has gained significant experience in advising national and international clients. She also worked as an in-house attorney for a number of years. Ellen is very approachable and pragmatic. She is always looking for the most efficient solution for the client. In case of a conflict, she will always try to find an amicable solution in order to avoid costly procedures.

Ellen is experienced in all aspects of Intellectual Property, including:

  • Advising on trade mark applications worldwide;
  • Managing trade mark portfolios;
  • Advisory work relating to infringement of trade marks;
  • Prosecuting and defending opposition and revocation actions and appeals before the Benelux and European Trade Marks Office.